• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 731 968 394
  + (420) 728 400 403

 • jurickova@faircare.cz
  dotace@faircare.cz

Bezúročný úvěr na Vaše sociální podnikání!

Identifikace výzvy: S-podniky, Bezúročný úvěr pro sociální podniky

Program je zaměřen na přímou podporu rozvoje sociálních podniků - konkrétně formou zvýhodněných - bezúročných úvěrů - v programu S-podnik s odkladem až na 3 roky a délkou splácení až 12 let. Nový program S-podnik usnadňuje sociálním podnikům financování investičních projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR - tedy i na území hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Zahájení příjmu žádostí: 1. prosince 2019
Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2020
Minimální výše úvěru: 650 tis. Kč
Maximální výše úvěru: až 25 mil. Kč
Žadatelé: drobný, malý nebo střední podnik, který již podniká či zahajuje podnikání v některém z podporovaných odvětví, veřejně se hlásí k definici sociálního podniku (případně již je sociálním podnikem) v souladu s podmínkami výzvy.
Výše úvěru: až 90% celkových způsobilých výdajů projektu.
Podmínky úvěru:
 • úroková sazba - 0 %,
 • doba splatnosti - až 10 let, při použití převažující části zvýhodněného úvěru na pořízení nebo technické zhodnocení nemovitých věcí až 12 let, od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru,
 • odklad splácení až 3 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru,
 • zajištění dle dohody mezi příjemcem podpory a poskytovatelem podpory.

Podporované aktivity:
 • pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité),
 • k pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
 • k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, technologické postupy apod.
Máte zájem využít tento program? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 731 968 394
jurickova@faircare.cz