• Nuselská 499/132
    Praha 4, PSČ 140 00

  • + (420) 234 697 121
    + (420) 728 400 403

  • dotace@faircare.cz
    info@faircare.cz

Nastolte TREND s 2. veřejnou soutěží od TAČR!

Identifikace výzvy: TAČR, program TREND, podprogram 2 - Nováčci, 2. veřejná soutěž


Zahájení příjmu žádostí: 5. prosince 2019
Ukončení příjmu žádostí: 5. února 2020
Minimální výše výdajů: není stanoveno
Maximální výše výdajů: až 20 mil Kč
Žadatelé: Podniky, Výzkumné organizace.
Výše podpory: až 80% celkových způsobilých výdajů projektu (uchazeč musí dodržet maximální intenzitu podpory dle typu uchazeče a charakteru činností).
Podporované aktivity:
  • nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.
Výzva je zaměřena zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu je dát šanci uchazečům, kteří nerealizují na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity. Toho má být docíleno podmínkou pro hlavní uchazeče, že v posledních pěti letech nebyli příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 234 697 121
dotace@faircare.cz