• Nuselská 499/132
    Praha 4, PSČ 140 00

  • + (420) 731 968 394
    + (420) 728 400 403

  • hejlova@faircare.cz
    dotace@faircare.cz

Výzkum ve spolupráci s partnery z EHP a Norska.

Identifikace výzvy: TAČR, program KAPPA, 1. veřejná soutěž


Zahájení příjmu žádostí: 20. listopadu 2019
Ukončení příjmu žádostí: 27. února 2020
Minimální výše výdajů: 500 tis. EUR
Maximální výše výdajů: až 1.5 mil. EUR
Žadatelé: podniky a výzkumné organizace. Hlavní uchazeč musí být z Česka a musí mít alespoň jednoho partnera z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.
Výše podpory: max. 80% celkových způsobilých výdajů (uchazeč musí dodržet maximální intenzitu podpory dle typu uchazeče a charakteru činností).
Podporované aktivity:
  • spolupráce subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. .
Programu KAPPA je zaměřený na spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 234 697 121
hejlova@faircare.cz