• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 234 697 121
  + (420) 234 697 120

 • hejlova@faircare.cz
  dotace@faircare.cz

Dotace - Aktuální dotační možnosti

Podnikatelé - žádejte s námi o dotaci na zvýšení energetické účinnosti vašeho podniku!

Úspora energie = úspora (firemních) peněz.

Máte zájem snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Pořídit nové technologie na výrobu elektřiny? Lépe využít odpadní energii? Modernizovat produktovody ve Vašem areálu? Spěchejte, kdo dřív přijde … ušetří!

Aktuálně existuje možnost získat peníze k úspoře energie/zvýšení energetické účinnosti podniků.Podpořeny mohou být všechny typy podniků (tj. malé, střední nebo velké, včetně zemědělských, podniků v akvakultuře, v potravinářství a maloobchodu). Žádat o podporu mohou všechny podniky, kromě těch pražských.

0,5 až 400 milionů korun? Malé podniky až 50 % z projektu? Zní Vám to dobře? POZOR, výzva je to průběžná, tj. čím dřív se projekt podá, tím lépe. Příjem žádostí probíhá do 30. dubna 2020.


Náš tým Vám pomůže s přípravou projektové žádosti a projektových příloh tak, aby byl Váš projekt úspěšně podpořen! Ozvěte se nám a společně vše připravíme.

Podrobnější informace:

Identifikace výzvy: Úspory energie V, OPPIK
Zahájení příjmu žádostí: 16. září 2019
Ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2020
Minimální výše způsobilých výdajů: 0.5mil Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: cca 400mil. Kč (15 mil EUR)
Výše podpory:
 • pro malý podnik je dotační podpora poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů,
 • pro střední podnik, je dotační podpora poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů,
 • pro velký podnik, je dotační podpora poskytována až do výše 30 % způsobilých výdajů.
Žadatelé:
 • malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu.
Podporované aktivity:
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001,
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky,
 • instalace akumulace elektrické energie

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 234 697 121
hejlova@faircare.cz