• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 728 534 795

 • dotace@faircare.cz

Dotace - Aktuální dotační možnosti

Podnikatelé - žádejte s námi o dotaci na zvýšení energetické účinnosti vašeho podniku!

Úspora energie = úspora (firemních) peněz.

Výzva je uzavřena!

Další možnost pro předložení žádostí o dotace bude v listopadu 2020. S přípravou projektu Vám rádi pomůžeme.

Máte zájem snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Pořídit nové technologie na výrobu elektřiny? Lépe využít odpadní energii? Modernizovat produktovody ve Vašem areálu? Spěchejte, kdo dřív přijde … ušetří!

Aktuálně existuje možnost získat peníze k úspoře energie/zvýšení energetické účinnosti podniků.Podpořeny mohou být všechny typy podniků (tj. malé, střední nebo velké, včetně zemědělských, podniků v akvakultuře, v potravinářství a maloobchodu). Žádat o podporu mohou všechny podniky, kromě těch pražských.

0,5 až 400 milionů korun? Malé podniky až 50 % z projektu? Zní Vám to dobře? POZOR, výzva je to průběžná, tj. čím dřív se projekt podá, tím lépe. Příjem žádostí probíhá po prodloužení příjmu žádostí až do 30. června 2020.


Náš tým Vám pomůže s přípravou projektové žádosti a projektových příloh tak, aby byl Váš projekt úspěšně podpořen! Ozvěte se nám a společně vše připravíme.

Podrobnější informace:

Identifikace výzvy: Úspory energie V, OPPIK
Zahájení příjmu žádostí: 16. září 2019
Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2020
Minimální výše způsobilých výdajů: 0.5mil Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: cca 400mil. Kč (15 mil EUR)
Výše podpory:
 • pro malý podnik je dotační podpora poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů,
 • pro střední podnik, je dotační podpora poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů,
 • pro velký podnik, je dotační podpora poskytována až do výše 30 % způsobilých výdajů.
Žadatelé:
 • malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu.
Podporované aktivity:
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001,
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky,
 • instalace akumulace elektrické energie

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz