• Nuselská 499/132
    Praha 4, PSČ 140 00

  • + (420) 731 968 394
    + (420) 728 400 403

  • hejlova@faircare.cz
    dotace@faircare.cz

Technologie – Digitální transformace podniků.

Identifikace výzvy: Digitální transformace podniků, OPPIK, výzva X


Zahájení příjmu žádostí: 23. září 2019
Ukončení příjmu žádostí: 16. prosince 2019
Minimální výše výdajů: 1 mil Kč
Maximální výše výdajů: 40 mil Kč
Žadatelé: malé a střední podniky v podporovaných odvětvích
Výše podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl.m. Praha a podnik musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
Podporované aktivity:
  • podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.; v případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 234 697 121
hejlova@faircare.cz