• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 731 968 394
  + (420) 728 400 403

 • hejlova@faircare.cz
  dotace@faircare.cz

Firemní elektromobil vč. nabíjecí stanice!

Výzva je stále otevřena! Podejte s námi žádost o dotaci.

Výzva byla prodloužena až do 31.7.2020

Identifikace výzvy: OP PIK - Elektromobilita – Výzva V.

Výzva je zaměřena na nákup elektromobilu/ů do vaší firmy, příp. vč. pořízení nabíjecí infrastruktury. Výstupem projektů v této výzvě bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti také celkový inovační potenciál ČR.
Vyhlášení výzvy: 2. prosince 2019
Zahájení příjmu žádostí: 6. ledna 2020
Ukončení příjmu žádostí: 31. července 2020
Minimální výše dotace: 250 tis. Kč
Maximální výše dotace: až 5 mil. Kč (200 tis. EUR)
Žadatelé: malé, střední i velké podniky.
Režim podpory: podpora je poskytována podnikům v režimu de minimis.
Forma podpory: dotace bude proplácena ex-post (tj. zpětně) na základě dokladů předložených příjemcem dotace v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy - fáze projektu) ze soukromých zdrojů příjemce.
Míra podpory - kategorie vozidel M1:
 • pro malý podnik je podpora poskytována až do výše 30% způsobilých výdajů
 • pro střední podnik je podpora poskytována až do výše 25% způsobilých výdajů
 • pro velký podnik, je podpora poskytována až do výše 20% způsobilých výdajů
Podporované aktivity:
 • pořízení elektromobilů - BEV či EREV ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel
 • pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu pro elektromobily s možností doplnění nabíjecí stanice o baterii a FVE, za předpokladu, že baterie i FVE je součástí nabíjecí stanice
Místo realizace/dopadu: místo, kde budete nakoupený elektromobil/ly, příp. nabíjecí stanici převážně využívat musí být v ČR mimo hl. m. Praha. O dotaci mohou ale žádat i firmy se sídlem v Praze a s pobočkou mimo Prahu s tím, že nakoupený elektromobil budou využívat pro podnikání na této pobočce.
Míra podpory - kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2:
 • pro malý podnik je podpora poskytována až do výše 40% způsobilých výdajů
 • pro střední podnik je podpora poskytována až do výše 35% způsobilých výdajů
 • pro velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30% způsobilých výdajů
Poznámky k výzvě:

Kategorie silničních vozidel:

- L (motocykly, čtyřkolky)
- M1 (osobní)
- M2 a M3 do 7,5t (minibus)
- N1 a N2 do 12t (nákladní)
Pojmy:

- BEV – bateriové elektrické vozidlo
- EREV - Extended Range Electric Vehicle, elektromobil s rozšířeným dojezdem.
Omezení:

V rámci této výzvy je možné pořizovat elektromobily kategorie M1 pouze s pořizovací cenou do 1 250 000,- Kč bez DPH.
Je možné z programu podpořit pouze elektrická vozidla, nebo i plug- in vozidla?

Elektromobilem se rozumí níže specifikované typy vozidel:

– BEV- battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo)
– EREV- extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem)

Nákup hybridních vozidel vč. technologie plug-in není ve výzvě podporován.
Pořizovaná vozidla musí splňovat požadavky definice nového dopravního prostředku.

Za nový dopravní prostředek je považován dopravní prostředek, který:
- byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu,
- má najeto méně než 6 000 km.

Není možné podporovat pořízení vozů, které již vstoupily do odpisů, případně žadatel o podporu není v TP zapsán jako první majitel vozidla.
Co znamená režim podpory - de minimis?
Podpora de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku za dobu současného a dvou předchozích účetních období přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Pro přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky, platný v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro podniky, které provozují silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, je maximální výše podpory de minimis snížena na 100 000 EUR.

Pokud jste tedy v současném a předchozích dvou účetních obdobích nečerpali žádné dotace, můžete využít celý limit podpory de minimis pro jeden podnik - tj. 200tis EUR (cca 5,1 mil Kč dle aktuálního kurzu).
Máte zájem využít tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme.

Kontaktujte našeho odborníka:

Sabina Hejlová
@: hejlova@faircare.cz
T: 731 968 394
Příklady elektromobilů, které můžete nakoupit:
Tesla Model 3
Cena (Standard Range Plus): od 1.199.200,- Kč při WLTP dojezdu 409 km.
VW e-Golf
Cena (varianty s 35.8KWh): od 959.900,- Kč při WLTP dojezdu 300 km.
Hyundai IONIQ Electric
Cena (varianty s 38.3KWh): od 899.990,- Kč při WLTP dojezdu 311 km.
Nissan Leaf e+
Cena (varianty s 62KWh): od 1.162.000,- Kč při WLTP dojezdu 385 km.