• Nuselská 499/132
    Praha 4, PSČ 140 00

  • + (420) 728 534 795
    + (420) 728 400 403

  • info@faircare.cz
    dotace@faircare.cz

Aplikace – Výzva VII.

Identifikace výzvy: OP PIK - Aplikace – Výzva VII.


Zahájení příjmu žádostí: 16.října 2019
Ukončení příjmu žádostí: 15. ledna 2020
Minimální výše výdajů: 1 mil Kč
Maximální výše výdajů: až 40 mil. Kč pro projekty realizované bez účinné spolupráce a 80 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce nebo v rámci kódu intervence 063 nebo 065.
Žadatelé: malé, střední podniky a velké podniky, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem a organizace pro výzkum a šíření znalostí.
Výše podpory: max. 70% celkových způsobilých výdajů (podíl aktivit podniků na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %)
Podporované aktivity:
  • podporovány budou projekty realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“). .
Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz