Dotace - Aktuální dotační možnosti

Žádejte o dotaci na rekonstrukci/zateplení veřejné budovy!

Rekonstrukce veřejných budov.

Jste-li vlastníkem veřejné budovy, určitě víte, že její rekonstrukce je velmi nákladná a sehnat takové prostředky není vůbec jednoduché. Dotace je v takovém případě významnou pomocí. Ne pokaždé však odpovídá zaměření dotace přímo našim potřebám. A tak v případě potřeby rekonstrukce objektu je zajímavá i možnost získat podporu na zateplení vnějšího pláště, popř. střechy a výměny výplní otvorů (oken a dveří), či alespoň způsobu vytápění.

Na tyto výdaje lze čerpat až 50% dotace. Mezi podporované aktivity patří celkové nebo dílčíenergeticky úsporná opatření renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC, nebo samostatná opatření výměny zdroje tepla.

OPŽP, výzva 121

Minimální výše způsobilých výdajů musí dosáhnout 100 tis. Kč (bez DPH). Alokace (z prostředků EU) na schválené projekty je ve výši 2 500 000 000 Kč! Prostor se tedy nabízí pro mnoho projektů.

Výzva bude otevřena až do začátku února 2020.

Náš tým Vám pomůže s přípravou projektové žádosti a projektových příloh tak, aby byl Váš projekt úspěšně podpořen! Ozvěte se nám a společně vše připravíme.

Podrobnější informace:

Identifikace výzvy: OPŽP č. 121
Ukončení příjmu žádostí: 3. února 2020.
Minimální výše způsobilých výdajů: od 100 tis. Kč (bez DPH)
Celkové způsobilé výdaje projektu: do 50 mil. EUR (včetně DPH)
Výše podpory:
 • Základní výše podpory je odstupňována 35 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro některé žadatele (5 %).
 • V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40 – 60 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory 70 % ze způsobilých výdajů projektu.
Žadatelé: samospráva, organizační složky státu a státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, VŠ, školy a školská zařízení, školské právnické osoby, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. Podporované aktivity:
 • zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje,
 • instalace fotovoltaického systému,
 • instalace solárně-termických kolektorů.
 • samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje.

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz