Dotace - Aktuální dotační možnosti

Žádejte s námi o 100% dotaci na výsadbu stromů ve vaší obci!

Nenechte si ujít 100 % dotaci na výsadbu stromů.

Vzrůstající teploty spojené s vyšší koncentrací CO2 a úbytek stromů ve městech a obcích byly hlavní příčiny vzniku inciativy Sázíme budoucnost, která se zasadila do 5 let vysázet 10 mil. stromů mimo lesní porosty a ulevit tak životnímu prostředí a obyvatelům měst a obcí. Tuto inciativu se rozhodlo podpořit Ministerstvo Životního prostředí a na tento záměr uvolnilo finanční prostředky ve výši 100 mil. Kč.

Nepopiratelná výhoda a dostupnost této dotační podpory je bezpochyby v tom, že o 100 % dotaci na výsadbu stromů v dané obci či městě může požádat opravdu každý, kdo má k tomuto místu vazbu. Výjimku tvoří pouze politické strany a hnutí. Výsadba se týká výlučně listnatých stromů, které oproti stromům jehličnatým plní lépe účel snižování CO2 a teploty prostředí.

V rámci dotační podpory jsou podporovány tyto aktivity: nákup sazenic, nákup potřebného materiálu, následná péče o vysazené stromy, odborná příprava a dozor výsadby. U samotného sázení stromů je předpokládána občanská iniciativa místních obyvatel v rámci dobrovolnictví, z tohoto důvodu není samotná práce na výsadbě poskytnutou dotací podporována.

Zaujala Vás tato výzva a rádi byste svou iniciativou podpořili zlepšení životního prostředí v místě, kde žijete? Náš tým Vám pomůže s přípravou projektové žádosti a projektových příloh tak, aby byl Váš projekt úspěšně podpořen! Ozvěte se nám a společně vše připravíme.

Podrobnější informace:

Identifikace výzvy: výzva č. 9/2019: Výsadba stromů, NŽP
Zahájení příjmu žádostí: 14. října 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. srpna 2020
Minimální výše způsobilých výdajů: 20 tis. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 250 tis. Kč
Žadatelé: všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění.
Výše podpory: až 100 % z celkových způsobilých výdajů, konkrétně:
  • Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm - max. 1500 Kč/ks a 1000 Kč/ks na pořízení závlahy
  • Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12 cm - max. 3000 Kč/ks a 1000 Kč/ks na pořízení závlahy
  • Listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více - max. 4000 Kč/ks a 1000 Kč/ks na pořízení závlahy
Podporované aktivity:
  • nákup sazenic,
  • nákup potřebného materiálu,
  • následná péče o vysazené stromy,
  • odborná příprava a dozor výsadby.

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz