Rekultivace starých skládek.

Identifikace výzvy: Rekultivace starých skládek, OPŽP, č. 137

Výzva je zaměřena na rekultivace starých skládek - technicky nedostatečně zabezpečených. Stará skládka – tj. skládka, na kterou byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb. Podporovány mohou být pouze projekty, které z provedené analýzy rizik prokážou přijatelnou míru rizika dle Metodického pokynu MŽP Analýza rizik kontaminovaného území.
Zahájení příjmu žádostí: 1. listopadu 2019
Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2020
Minimální výše výdajů: 500 tis. Kč
Maximální výše výdajů: není stanovena (max. do výše alokace výzvy)
Žadatelé: podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, zejména obce a kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejnoprávní instituce, vysoké školy. Dále pak veřejné výzkumné instituce, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, družstva a fyzické osoby - podnikající.
Výše podpory: Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Podporované aktivity:
  • Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených):
    • V rámci podporované aktivity budou podporovány pouze projekty rekultivace starých skládek (stará skládka – tj. skládka, na kterou byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.).,
    • Podporovány budou pouze takové projekty, které z provedené analýzy rizik prokážou přijatelnou míru rizika dle Metodického pokynu MŽP Analýza rizik kontaminovaného území.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz