• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 234 697 121
  + (420) 728 400 403

 • dotace@faircare.cz
  info@faircare.cz

Regenerace brownfieldů v obci pro další využití

Identifikace výzvy: Podpora regenerace brownfieldů, MMR


*Vyhlášení výzvy je plánováno na prosinec 2019*

Cílem výzvy je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Výzva je určena pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.
Zahájení příjmu žádostí: prosinec 2019
Ukončení příjmu žádostí: květen 2020
Minimální výše výdajů: 300 tis Kč
Maximální výše výdajů: 30 mil Kč
Žadatelé: Obce a kraje
Výše podpory: Max. 70 % celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
 • Obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
 • Obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
 • Obce od 10 001 obyvatel - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
 • Kraje - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.
Podporované aktivity:
 • Regenerace území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce.
  • Revitalizace a výstavba - obnova brownfieldu, využití je plánováno pro výstavbu nových objektů sloužících obecnímu zájmu. Součástí může být revitalizace zeleně, demolice, rekonstrukce, výstavba objektů.
  • Revitalizace a rekonstrukce - obnova brownfieldu, využití je plánováno pro rekonstrukci původních objektů k následnému obecnímu využití. Součástí může být revitalizace zeleně, demolice a rekonstrukce objektů.
  • Revitalizace - obnova brownfieldu, využití je plánováno především pro revitalizaci zeleně včetně možného zbudování zón aktivního a pasivního odpočinku. Součástí může být demolice objektů, revitalizace zeleně, parkové úpravy, vybudování dětského/workoutového hřiště, odpočinkové zóny.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Nevíte si rady?
Kontaktujte nás!

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 234 697 121
dotace@faircare.cz