Preventivní protipovodňová opatření v obci.

Identifikace výzvy: Preventivní protipovodňová opatření, OPŽP, č. 125


Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2019
Ukončení příjmu žádostí: 19. prosince 2019
Minimální výše výdajů: 500 tis Kč
Maximální výše výdajů: není stanovena
Žadatelé: Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí
Výše podpory: Max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů.
Podporované aktivity:
  • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.
  • budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
    • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
    • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz