Předcházejte vzniku odpadů ve Vaší obci.

Identifikace výzvy: OPŽP - Prevence vzniku odpadů (plánovaná)

*Vyhlášení výzvy je plánováno na duben 2020*

Zahájení příjmu žádostí: duben 2020
Ukončení příjmu žádostí: červenec 2020
Minimální výše výdajů: 500 tis Kč
Maximální výše výdajů: až do výše alokace výzvy
Žadatelé: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Fyzické osoby - podnikající, Fyzické osoby - nepodnikající
Výše podpory: až 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Cílem výzvy je snížení množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.
Podporované aktivity:
  • předcházení vzniku komunálních odpadů,
  • předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě).
  • podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku,
  • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO),
  • zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím).
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz