• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 728 534 795

 • dotace@faircare.cz

Dotace na energetické úspory veřejných budov!

Identifikace výzvy: OPŽP, Energetické úspory, výzva č. 146

Na začátku března otevřelo Ministerstvo životního prostředí dotační výzvu , ve které jsou připraveny další 2 miliardy Kč na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

Dotačně budou podporovány aktivity:
 • Celkové/dílčí energetické úsporné renovace vč. projektů metodou EPC
 • Výstavba nových budov v pasivním energetickém standardu
 • Samostatná výměna zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW (biomasa, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, solárně-termické kolektory, fotovoltaika, rekuperace)
Výše dotační podpory se bude ve velké míře odvíjet od dosažených energetických úspor a kvalitě a přínosu zpracovaného projektu. Je tak možné získat od 35 do 55 % celkových způsobilých výdajů a v případě instalace rekuperačních systémů až 70 % celkových způsobilých výdajů. Projekty realizované metodou EPC či Design&Build budou bonifikovány dalšími 5 %.

Budování energeticky šetrných budov přispívá k naplňování společenské odpovědnosti vůči budoucím generacím, výrazně šetří provozní náklady, má pozitivní vliv na životní prostředí a zvyšuje kvalitu prostředí v budovách.

Chcete poradit? Nevíte, zda máte na dotaci šanci dosáhnout? Potřebujete pomoci s projektem? Rádi Vám pomůžeme!
Zahájení příjmu žádostí: 2. března 2020
Ukončení příjmu žádostí: 2. března 2021
Minimální výše výdajů: 100 tis. Kč (bez DPH)
Maximální výše výdajů: až do alokace výzvy
Výše podpory (dotace): Je možné získat od 35 do 55 % celkových způsobilých výdajů a v případě instalace rekuperačních systémů až 70 % celkových způsobilých výdajů. Pro určení konkrétní míru podpory se na nás prosím obraťte se svým záměrem.
Žadatelé: Kraje, obce a města, svazky obcí, MČ Hl. města Prahy, OSS, SP, statní organizace, PO, VVI, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.
Místo realizace: Celá ČR vč. území hl.m. Prahy

Podporované aktivity:
 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:
  • zateplení obvodového pláště budovy,
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace fotovoltaického systému,
  • instalace solárně-termických kolektorů.

 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího:
  • fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace solárně-termických kolektorů,
  • instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.
 • Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.
Máte zájem využít tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme.

Kontaktujte našeho odborníka:
Nela Fassmannová
T: 728 534 795
@: fassmannova@faircare.cz
Příklady podporovaných projektů:

Energeticky úsporné renovace, výměna a instalace zdrojů:

- Zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších otvorových výplní.

- Výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.

- Instalace solárních termických či fotovoltaických systémů.

- Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Výstavba nových veřejných budov v pasivním standardu:

- Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.