Máte nebezpečné zdravotnické odpady v obci?

Identifikace výzvy: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady., OPŽP, č. 134


Výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými zdravotnickými odpady (vyjma skládkování) ve Vaší obci.
Zahájení příjmu žádostí: 2. září 2019
Ukončení příjmu žádostí: 1. září 2020
Minimální výše výdajů: 500 tis. Kč
Maximální výše výdajů: není stanovena (max. do výše alokace výzvy)
Žadatelé: zejména obce a kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejnoprávní instituce, vysoké školy. Dále pak veřejné podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, výzkumné instituce, školská zařízení, nestátní neziskové organizace a další.
Výše podpory: Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Podporované aktivity:
  • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). V rámci této výzvy bude možné podpořit pouze projekty zaměřené na nakládání se zdravotnickým odpadem
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz