Likvidace nepotřebných vrtů v obci.

Identifikace výzvy: Likvidace nepotřebných vrtů, NPŽP, č. 20/2017


Zahájení příjmu žádostí: 1. listopadu 2017
Ukončení příjmu žádostí: 20. prosince 2019
Minimální výše výdajů: není stanoveno
Maximální výše výdajů: max. do výše alokace (20mil Kč)
Žadatelé: obce, svazky obcí, kraje či státní příspěvkové organizace, které mají takové vrty ve správě, a to od 1. listopadu 2017
Výše podpory: Až 90% z celkových způsobilých výdajů projektu .
Podporované aktivity:
  • Předmětem podpory je likvidace vrtů, které splňují všechny následující podmínky:
    • jejich původním účelem byl průzkum, jímání či monitorování podzemní vody,
    • nejsou již z hlediska svého původního účelu potřebné,
    • nejsou již ani jinak využitelné a,
    • představují riziko ohrožení životního prostředí.
Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel.
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz