• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 234 697 121
  + (420) 728 400 403

 • dotace@faircare.cz
  info@faircare.cz

Dotace - Aktuální dotační možnosti

Žádejte s námi o dotaci na pořízení elektromobilů do Vaší obce!

Pořízení vozidel na alternativní pohony.

Tento prosinec bude vyhlášena v pořadí již IV. výzva, která bude primárně určena pro obce, města a městské části hl. m. Prahy, kterým není lhostejný stav životního prostředí a občanů v jejich sídle a rády by přispěly ke snížení množství vypouštěných emisí. Nahrazení vozidel na tradiční pohony za vozidla na pohony alternativní může být jedním z kroků komplexního řešení, jak tohoto cíle dosáhnout.

Nejvíce by měla být podporována vozidla typu „elektromobil“ a „plug-in hybrid s elektromotorem“ z důvodu nejnižších či žádných emisí, a tudíž s nejvyšším přínosem pro ochranu životního prostředí v obcích. V menší míře budou podporována vozidla s plně hybridním pohonem s elektromotorem a vozidla na CNGs alespoň jednou pohonnou jednotkou na zemní plyn.

V rámci výzvy bude možné podporovat jak nákup samotného vozidla a dobíjecí stanice, tak i úhradu operativního leasingu (nesmí být však splněny znaky tzv. veřejné podpory - s tím Vám poradíme, nebojte).

Elektromobilita je dlouhodobě podporována Vládou ČR nejen ze strany Ministerstva Životního prostředí v rámci Státního fondu Životního prostředí, ale i ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci kterého je podporována elektromobilita pro podnikatelské subjekty. Politiku čisté mobility v ČR potvrdil v rámci konference „Elektromobilita 2019“ také ministr průmyslu a obchodu ČR, p. Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA:

"Připravujeme se na nástup elektromobility. Dáváme dohromady finanční zdroje na 25 tis dobíjecích stanic, podpoříme akumulaci energie ve spojení s autodobíječkami a chystáme se financovat účelovou podporu výzkumu v této oblasti. Propojujeme rovněž se vzdělávacími programy technického charakteru“.

Zaujala Vás tato výzva a rádi byste svou iniciativou podpořili zlepšení životního prostředí ve vaší obci? Náš tým Vám pomůže s přípravou projektové žádosti a projektových příloh tak, aby byl Váš projekt úspěšně podpořen! Ozvěte se nám a společně vše připravíme.

Podrobnější informace:

Identifikace výzvy: výzva č. IV: Vozidla na alternativní pohony, NPŽP
Zahájení příjmu žádostí: Ještě není vyhlášená (plánovaná), předpoklad procinec 2019
Ukončení příjmu žádostí: předpoklad do konce roku 2020 nebo vyčerpání alokace
Minimální výše způsobilých výdajů: není stanovena
Maximální výše způsobilých výdajů: na vozidlo – 20 tisíc až 1 milion Kč, na chytrou dobíjecí stanici – 20 tisíc Kč
Žadatelé: územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. m. Prahy, svazky obcí, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace obcí a krajů, společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi či kraji.
Výše podpory: až 40 % z celkových způsobilých výdajů.
Podporované aktivity: Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony
 • CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn,
 • plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje,
 • hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem,
 • elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem.
Spolu s nákupem nebo pronájmem vozidel lze čerpat příspěvek i na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, tzv. smart wallboxů.

Nevíte si rady?
Kontaktujte nás!

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 234 697 121
dotace@faircare.cz