• Nuselská 499/132
    Praha 4, PSČ 140 00

  • + (420) 728 534 795

  • dotace@faircare.cz

Trolltunga - bilaterální spolupráce

Identifikace výzvy: Trolltunga - bilaterální spolupráce


Zahájení příjmu žádostí: 3. července 2019
Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2020
Minimální výše výdajů: 1 000 EUR (cca 26 000 Kč)
Maximální výše výdajů: 15 000 EUR (cca 390 000 Kč)
Žadatelé: Všechny subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby v České republice nebo Norsku (nebo také všechny české nebo norské právnické osoby). Fyzické osoby - nepodnikající, nejsou způsobilými žadateli.
Výše podpory: až 100 % celkových způsobilých výdajů
Podporované aktivity:
  • Aktivní účast na workshopech, jednáních, návštěvách a konferencích, seminářích na témata společného zájmu; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zpracování zpráv, studií a publikací a jejich prezentace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a organizace odborných stáží apod.
Trolltunga (česky „trolí jazyk“) je výzva na podporu bilaterální spolupráce českých a norských subjektů, které mají navazovat nové pracovní kontakty a připravovat se na prohloubení společné (nejen projektové) spolupráce. Je zde možné získat až 15 tis. EUR (390 tis. Kč) na účast na workshopech, vzájemné vzdělávání, sběr dat, výměnu odborníků či vysílání pracovníků na stáže. Velkou výhodou je zde fakt, že jsou tyto výdaje plně hrazeny a není tak vyžadována finanční spoluúčast Vaší organizace! Žádat přitom mohou všechny typy právnických osob Norska i Česka..
Máte zájem o tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme. Kontaktujte našeho odborníka ing. Markétu Švábovou na tel. 728 400 403 nebo emailu svabova@faircare.cz

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz